Od 15 června do 15 září, výtlačný režim ve 2 úsecích na Slapech

Informace Státní plavební správy č. 15/2017
zde dne 29. 5. 2017
o osazení plavebního značení na dvou úsecích nádrže vodního díla Slapy
k úpravě plavby ve výtlačném režimu
Státní plavební správa přistoupila v souladu s § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, k úpravě plavebního provozu na vodní cestě Vltava, nádrži vodního díla Slapy, a rozhodla
o osazení signálních znaků, kterými se na dvou úsecích zavádí plavba ve výtlačném režimu. Konkrétně
se jedná o úseky od Nové Rabyně (ř. km 93,70) po Měřín-Hrdlička (ř. km 97,85) a od silničního
mostu (ř. km 100,51) po ústí Mastníku (ř. km 105,00). Úprava osazením signálních znaků bude
realizována ke dni 15. června 2017 a účinná bude do 15. září 2017. Následně budou vyhodnoceny
zkušenosti s tímto opatřením ve vztahu k bezpečnosti účastníků plavebního provozu a plynulosti
plavby.
Úprava plavebního značení je realizována následující kombinací signálních znaků.

Ukončení úseků s úpravou plavebního provozu je vyznačeno signálním znakem E.11 „Konec omezení“.

 

Důvodem realizace popsané úpravy plavebního provozu je vysoká koncentrace plavidel, plavců a dalších
sportovních aktivit, které v uvedených úsecích vedou k naplnění kapacity vodní cesty. Intenzita
plavebního provozu tak převyšuje intenzitu provozu v ostatních úsecích vodní cesty na nádrži vodního
díla Slapy.
Respektování úpravy provedené signálním značením a respektování všech dalších povinností účastníků
plavebního provozu bude na vodní cestě kontrolovat a vymáhat Státní plavební správa a Poříční
oddělení Slapy Policie České republiky.
Informace Státní plavební správy 15/2017 i2017-15.pdf 2/2
Pojem výtlačný režim plavby využívá vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. a také vyhláška
č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Na webových stránkách Státní plavební správy
jsou uvedeny další podrobnosti k tomuto režimu plavby, včetně informačního videa, vše si můžete
prohlédnout zde.
Platí do: 15.09.2017
(čj. 4774/PH/17)