Slapský pohár - Regata - Slapy Marine

Slapy Marine spolu pořádá závody yachtingu na Slapech - Slapský pohár

,,První vítr"  první závod sezóny

,,Poslední vítr"  poslední závod sezóny

Více informací na Slapský pohár

 

Sezóní kotvení lodí, bar na vodě a půčovna lodí na Slapech
Slapský pohár na Slapech